Fallstudier           

           fritt flöde av energi = hälsa och smärtfrihet

Fallstudier

I mån av tid kommer jag sammanställa olika fallstudier ur min egen klinisk erfarenhet för att belysa vad som kan åstadkommas med hjälp av olika behandlings-tekniker. Av sekretessskäl kan ålder, kön och andra avslöjande detaljer av klienterna ha ändrats