Hem


Välkommen till KoYaa/(Dornmetod i Sverige)jogi karpinski,

diplom i traditionell kinesisk medicin och akupunktur

rekommenderad utbildare och terapeut i dornmetod


innehar patientansvarsförsäkring

             

           fritt flöde av energi = hälsa och smärtfrihet