Om Hälsa           

           fritt flöde av energi = hälsa och smärtfrihet

Vad är hälsa?

Man kan likna den männskilga kroppen med ett blad där själva grundstrukturen dvs bladfot och -skaft och bladnerverna liknar vårt skelett med sina nervbanor och ådror, bladskivan vår hus, vätskorna vår blodflöde etc.

Ett friskt blad får rätt näring, är inte knäckt eller böjd (och har därmed optimal kapillär flöde), det är motståndkraftig mot yttre angrep. Med andra ord, det finns ett optimalt flöde i bladet som när, skyddar och att få det att växa.


Hos oss människor uppstår smärtor och sjukdomar pga att vårt energiflöde i kroppen inte är optimal pga bl a

-skador av trauma/olycka

-inre obalans

-yttre angrep i form av klima, virus m m

-våra genetiska förutsättningar


För att skapa hälsa måste man ta hänsyn och jobba med alla faktorer. Hälsa och balans kan bara skapas av kroppen själv och terapi, behandling, medicin etc initierar bara självläkning.


Vad är då energi?

Hela vår kropp består av energi. Energi (kineser kallar det för Qi) kan liknas med vatten som kan vara fast (is), flyttande och ångformad och vår kropp består på samma sätt av energi i fast (skelett, muskler, senor), flyttande (blod, vätskor) och flyktig form (våra känslor och tankar). Ett fritt flöde av denna energi innebär hälsa och frånvarande av sjukdom. Som exempel för energetiska dysfunktioner kan nämnas en förskjuten ryggkota som påverkar t ex hjärtfunktion eller orsakar knäsmärtor eller en person som har länge gått med t ex sorg kan få lungbesvär i form av lunginflammation.