Behandlingar           

           fritt flöde av energi = hälsa och smärtfrihet

behandlingar bl a


med specialinriktning på:

-skolios

-ryggskott

-ischias

-whip-lash, även gamla skador,

-skelettskador pga olycka

-frozen shoulder

-benlängdsskillnad

-stel nacke


Men jag behandlar också exempelvis:-


sömnstörningar

-infertilitet

-PMS/menstruella störningar

-hormonella /sködkörtelobalanser

-högt blodtryck

-hjärtarytmi

-huvudvärk

-migrän

-muskel- och ledsmärtor

-stress/nervositet

-utbrändhet

-mage-/tarmproblem

-hälsporre

-tennisarmbåge

-cystit

m mBehandlingssätt och -former:

En behandling är alltid invdiduell och föregås av en ingående kartläggning av patientens sjukdoms-historik. Vanligtvis ingår i undersökning kinesisk pulsdiagnostik, tungdiagnostik och palpation av armar, ben och fötter.

Då i dem flesta fall sjukdomar och obalanser har flera orsakar jobbar jag ofta på många olika plan. Så kan en behandling innebåra en blandning av samtal, andningsövningar, ryggkorrektur och akupunktur eller zonterapi m m.


Behandlingsformer jag använder mig av:


 -dornmetod:en blandning av osteopati och mjuk kiropratik (läs mer på www.dornmethod.se). Detta används för rätta till benlängdsskillnader, bäckenfelställning, ryggproblem som skolios, ryggskott, nackproblem, ledsmärtor etc. Jag utbildar terapeuter i denna metod i Sverige och Norge.


 -akupunktur (TCM): jag arbetar med bl a japansk akupunktur (Kiiko Matsumoto stil), bukakupunktur, öronakupunktur,  icke invasiv akupunktur. Med akupunktur behandlar man bl a smärtillstånd, organ relaterade problem som diabetes, IBS, m m oro, sömnproblem,


 -zonterapi (TCM): zonterapi är ett fantastikt sätt att arbeta organrelaterad och övergrippande energetisk. Organdysfunktioner som cyster, inflammationer, smärtor m m kan behandlas och den ger goda resultat vid infertilitetsbehandling.


 -koppning (TCM): ett behandlingssätt där sugkoppar används på huden som skapar en stark effekt på blod- och energiflöde i behandlat kroppsområde


-guasha (TCM): också känd som 'kamning', där skrapor gjorda av horn, plast eller bian-sten används för att frigöra energetiska blockeringar och staser. Skrapningen utförs på hud-, muskel- och bindvävnad och kan leda till kraftig hudrodnad (s k Sha). Guasha har bl a en antiinflammatorisk effekt.


 -moxibustion: (TCM): Moxibustion är en behandlngsform inom tradionell kinesisk medicin där örten gråbo antingen som lös moxa eller moxacigarrer värmer upp specifika punkter på kroppen (ofta akupunkturpunkter) och därmed ge en energetisk stärkande effekt.


 -örtmedicin: (TCM): Kinesisk örtmedicin bygger på en årtusengammal tradition och kunskap hämtat från  texter som t ex Shanghan Zabing Lun (Treatise on Cold Damage Disorders) som är lika aktuella och klinisk effektiva som då. Örtformlerna bygger enbart på naturliga ingredienser och är ofta trots sin enkelhet oerhört komplexa i vad de kan åstadkomma.


-breuss-massage: en energetisk massage som både sträcker ut ryggraden, avlastar korsbenet och få i gång energiflöde i kroppen. (läs mer på www.dornmethod.se)

Jag utbildar terapeuter i denna metod i Sverige och Norge.


-akupressur (TCM): denna behandlingsform används på antingen akupunkturpunkter eller s k muskulära triggerpunkter


 -bukandning: en självbehandlingsform som jag rekommenderar och presenterar för 80-90% av mina patienter som kan ge mycket god förbättring av hälsan.