Behandlingar           

           fritt flöde av energi = hälsa och smärtfrihet

Behandlingssätt och -former:

En behandling är alltid invdiduell och föregås av en ingående kartläggning av patientens sjukdoms-historik. Vanligtvis ingår i undersökning pulsdiagnostik (japansk/kinesisk), tungdiagnostik och palpation av buken (hara), armar, ben och fötter.

Då i dem flesta fall sjukdomar och obalanser har flera orsakar jobbar jag ofta på många olika plan. Så kan en behandling innebåra en blandning av samtal, andningsövningar, ryggkorrektur och akupunktur eller zonterapi m m.


Behandlingsformer jag använder mig av:


 -dornmetod:en blandning av osteopati och mjuk kiropratik (läs mer på www.dornmethod.se). Detta används för rätta till benlängdsskillnader, bäckenfelställning, ryggproblem som skolios, ryggskott, nackproblem, ledsmärtor etc. Jag utbildar terapeuter i denna metod i Sverige och Norge.


 -akupunktur: jag arbetar med bl a japansk akupunktur (Kiiko Matsumoto stil), icke invasiv akupunktur (Teishin), bukakupunktur, öronakupunktur, m m. Med akupunktur behandlar man bl a smärtillstånd, organ relaterade problem som diabetes, IBS, m m oro, sömnproblem,


 -zonterapi: zonterapi enligt kinesisk medicin är ett fantastikt sätt att arbeta organrelaterad och övergrippande energetisk. Organdysfunktioner som cyster, inflammationer, smärtor m m kan behandlas och den ger goda resultat vid infertilitetsbehandling.


 -koppning (TCM): ett behandlingssätt där sugkoppar används på huden som skapar en stark effekt på blod- och energiflöde i behandlat kroppsområde

    

-guasha (TCM): också känd som 'kamning', där skrapor gjorda av horn, plast eller bian-sten används för att frigöra energetiska blockeringar och staser. Skrapningen utförs på hud-, muskel- och bindvävnad och kan leda till kraftig hudrodnad (s k Sha). Guasha har bl a en antiinflammatorisk effekt.


 -moxibustion: Moxibustion är en av mina absoluta favorit behandlngsformer. Vid moxibustion eller kort Moxa använder man sig av örten gråbo (artemisia ) för att stärka och värma specifika punkter, områden, hela kroppen samt kroppens vitala energi och immunförsvar. Min moxateknik härstammer från Japan som jag har lärt mig av bl a Kiiko Matsumoto-sensei och Koshiishi-sensei. Denna behandlingsform är extremt kraftfullt och kan användas för behandling av nästan vad som helst! 


 -örtmedicin: Kinesisk örtmedicin bygger på en årtusengammal tradition och kunskap hämtat från  texter som t ex Shanghan Zabing Lun (Treatise on Cold Damage Disorders) som är lika aktuella och klinisk effektiva som då. Örtformlerna bygger enbart på naturliga ingredienser och är ofta trots sin enkelhet oerhört komplexa i vad de kan åstadkomma. Jag brukar verifiera formlernas rätta användning genom bukpalpation (enligt Kampo) såväl som kineologiskt.


-Sotat: är en japansk manuell behandlingsteknik (Hashimoto) som med hjälp av väldigt mjuka naturliga rörelser koordinerat med andningsformer skapar en muskulär återlärningsprocess i kroppen och därmed smärtfrihet. 


-breuss-massage: en energetisk massage som både sträcker ut ryggraden, avlastar korsbenet och få i gång energiflöde i kroppen. (läs mer på www.dornmethod.se)

Jag utbildar terapeuter i denna metod i Sverige och Norge.


-akupressur (TCM): denna behandlingsform används på antingen akupunkturpunkter eller s k muskulära triggerpunkter


 -bukandning: en självbehandlingsform som jag rekommenderar och presenterar för 80-90% av mina patienter som kan ge mycket god förbättring av hälsan.

direct moxa pic

behandlingar bl a


med specialinriktning på:

-skolios

-ryggskott

-ischias

-whip-lash, även gamla skador,

-skelettskador pga olycka

-frozen shoulder

-benlängdsskillnad

-stel nacke


Men jag behandlar också exempelvis:-


sömnstörningar

-infertilitet

-PMS/menstruella störningar

-hormonella /sködkörtelobalanser

-högt blodtryck

-hjärtarytmi

-huvudvärk

-migrän

-muskel- och ledsmärtor

-stress/nervositet

-utbrändhet

-mage-/tarmproblem

-hälsporre

-tennisarmbåge

-cystit

m m