Fallstudie domningar i ben           

           fritt flöde av energi = hälsa och smärtfrihet

Fallstudie neuropati i ben och fot


En kvinna i 40-års ålderns sökte för neuropati i höger fot och delvis i benet. Detta uppstod efter en diskbråcksoperation (steloperaton) i ländryggen för mer än 10 år sen.

Känslan i foten beskrevs som bortdomnat i höger fotvalv och på trampdynan och den skilde sig mycket från känslan i vänster fot. 

Först korrigerades en vridning i bäckenet med hjälp av Dornmetoden och då kvinnan var stelopererat i nedre ländrygg gjordes ingen undersökning eller korrigering av ländryggen, som ofta kan vara deltaktig i känselbortfall av nedre extremiterna.


Med hjälp japansk akupunktur behandlades särskilda punkter på s k Njurmeridian (i traditionell österländsk medicin tillhör 'hjärnan','ryggmärg', 'nervtrådar' m m till njurens sfär) och med hjälp av en specifik punkt på s k Lungens meridian ökades syressättning (oxygenering) i bl a benet och foten. En specifik akupunkturpunkt på s k Mjältesmeridian användes för att att stimulera finkänsligheten i muskulatur och vävnad. Allt detta sammanlagt gav redan en märkbar förbättring av domningskänsla efter några minuter.


Med hjälp av s k Skalpakupuntur behandlades sen det sensoriska nervsystemet (skalpakupunktur är en specialgren inom akupunktur och används ofta vid neurlogiska skador och dysfunktioner som t ex efter stroke, parkinsson, multipel skleros m m).

Skalpakupunkturen gjorde att foten kändes bra mycket bättre på en gång.

Behandlingen avslutades med moxa (användning av hett gråbo/artemisa vulgaris) på s k JUE punkter på trampdynan för att stärka, värma och förbättre blodflöde i foten. Denna behandlingen gjordes med stor försiktighet att klienten hade ju nedsatt känsel i fötterna.

Sammanlagt gav denna helhetsmedicinska behandling en avsevärd förbättring av domningskänsla i fot och ben och vid ett återbesök ca 4 veckor senare hade foten så gott som normaliserats vilket gjorde en vidare behandling onödig.