Fallstudie droppfot           

           fritt flöde av energi = hälsa och smärtfrihet

Fallstudie Droppfot


En man i 30 års åldern sökte för en s k droppfots diagnos. Diagnosen droppfot innebär att drabbade fotled inte kan flekteras dvs böjas uppåt. Klienten hade tidigare haft ett diskbråck i ländrygg med smärtor på framsida av vänster ben och ljumske. Han misstänkte att detta kunde sätttas i samband med dropfoten.

Tidigare behandling med hjälp av sjukgymnastik och kiropraktik har inte gett någon märkbar förbätttring. 

Vid första behandlingstillfälle undersöktes och korriergerades större delar av ryggraden med hjälp av dornmetoden samt behandlades patientens immunförsvar.  Ett försök att via akupunktur förbättra ömheten i klientens tryckömma fotled gav inget märkbar resultat.

Vid andra behandlingstillfälle 10 dagar senare blev foten pyttelite mer rörlig efter en korrigering av nedre bröstrygg (har bl a påverkan på mage, immumförsvar samt all muskulatur).

Vid vidare undersökning visades sig att klienten har tecken på s k vaskulär kompression (försämrad blod- och vätskeflöde) i vänster ben som behandlades med hjälp av japansk akupunktur varav klienten blev mindre öm i låret. Detta gav dock ingen förbättring på droppfots symtom.

Då klienten hade vid ingående hälsosamtal berättat om återkommande hals-/näsa-/öronproblem i barndommen och en inom österländsk medicin känt stark koppling av bl a bihålsområde till särskild benmusikulatur undersöktes klientens bihålor och öronreflexpunkter, och Bingo! Där fanns stor ömhet trots att det inte hade gett symtom på många år. 
Antiinflammatorisk behandling (viktiga punkter sitter kring fotleder) påbörjades av både bihålor och öron med hjälp av japansk akupunktur samtidigt som immunförsvaret stärktes. Till både min och klientens förvåning kunde klienten böja sin fot uppåt utan något större bekymmer. Denna behandling frigjorde uppenbarligen den s k Magmeridianens energiflöde (den börjar i ansikte och slutar nere på fotens pektå) och fick därmed musklarna i underbenet att fungerar igen och därmed tillåta fotflexion. 
Klienten fick en behandling till där fotens rörlighet förbättrades ytterligare.


För mig var detta en aha-upplevelse hur fokalinfektioner (en infektion sprids från ett ställe till ett annat i kroppen) kan påverkar kroppen på det mest märkvärdiga sätt samt vilken enorm påverkan gamla till synes utläkta öron-näsa-halsinfektioner kan ha i decennier efter.